Έλεγχος Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Φοιτητών

Η αίτηση εισαγωγής αναφέρεται στα Προγράμματα Σπουδών που θα ξεκινήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Προκειμένου να πληροφορηθείτε τη σειρά κατάταξής σας, πληκτρολογήστε τον αριθμό του δελτίου ταυτοποίησής σας. Ακολούθως πιέστε στην ένδειξη ΕΥΡΕΣΗ.

Αριθμός Δελτίου Ταυτοποίησης: *
(Γράψτε τον αριθμό ταυτοποίησης όπως ακριβώς έχει εισαχθεί στην αίτηση που υποβάλατε.)