Έλεγχος Υποβολής Αιτήσεων Υποψήφιων Φοιτητών

Η αίτηση εισαγωγής αναφέρεται στα Προγράμματα Σπουδών που θα ξεκινήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Προκειμένου να δείτε τα στοιχεία της αίτησης σας, πληκτρολογήστε τον αριθμό του δελτίου ταυτοποίησής σας. Ακολούθως πιέστε στην ένδειξη ΕΥΡΕΣΗ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: *
(Γράψτε τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας όπως ακριβώς έχει εισαχθεί στην αίτηση που υποβάλατε)